ماژول FSKM12 | پیمان خطوط شرق | بومی سازی فناوری در سیستم های اتوماسیون و کنترل

ماژول FSKM12

این ماژول یک مودم سریال بوده که با استفاده از مدولاسیون FSK (Frequency Shift Keying) و با دو رنج سرعت 600 و 1200 بیت بر ثانیه و بر دو بستر فیزیکی دو سیمه و چهارسیمه ، امکان تبادل دیتای سریال را با پروتکل CCITT V.23، در شبکه های برق ( بر روی بستر PLC ) و یا در مسیرهای اختصاصی سیم ( Leased PTT-Lines) برقرار می نماید .

تغذیه ورودی این ماژول از باس سابرک بوده و از هر دو ولتاژ 5 و 24 ولت ارائه شده توسط ماژول پاورساپلای ، استفاده می نماید .

مشخصات فنی این محصول :

این ماژول در سایز Euro card Format (160*100 mm) طراحی و اجرا شده گردیده است. اینترفیس بخش سریال آن برپایه RS232 قرار گرفته و شامل سیگنال های زیر می باشد :

TxD : Transmit Data

TxD : Transmit Data

RxD : Receive Data

RTS : Request to Send

DCD : Data Carrier Detected

CTS : Clear to Send

DSR : Data Set Ready

Level سیگنال ورودی بطور پیوسته مانیتور گردیده و چنانچه برای بازه مشخصی افت کرده و ورودی سیگنال وجود نداشته باشد ، بصورت کنتاکت یک رله و همچنین با روشن شدن ST Led مشخص می گردد .

همچنین برروی پلیت جلویی ماژول LED هایی تعبیه شده است که تبادل دیتا بر روی بستر RS232 را نمایش می دهد .

در بخش زیادی از پست های فوق توزیع و انتقال ، مدیای مخابراتی PLC می باشد ، لذا قابلیت تست مسیر مخابراتی ، نیازی اساسی بوده که برای پوشش آن ، معمولا در تابلوهای اسکادا مداری برای تست مسیر مخابراتی تعبیه می شود ، بصورتی که امکان خارج کردن مودم و تست مسیر از قبل مودم را ایجاد نماید .

در طراحی این مودم ، مدار مذکور بصورت Internal تعبیه شده و در پلیت مقابل آن ، کلید Loop Test لحاظ شده است. اینترفیس بخش سریال آن برپایه RS232 قرار گرفته و شامل سیگنال های زیر می باشد :

-Frequency Shift Keying Modulation

-Built-in Loop Test Switch

-600 Baud and 1200 Baud Channels

-Line Impedance Setting Possibility

-Duplex Or Half-duplex Via Two/Four Wire Links

-Settable Levels Of Transmitter & Receiver Signal

ویژگی های این محصول :

پارامترهای مختلفی از طریق جامپرهای در نظر گرفته شده بر روی برد قابل تنظیم می باشند که عبارتند از :

• میزان تقویت سیگنال خروجی

• تنظیم لول سیگنال ورودی

• سرعت تبادل دیتا

• امپدانس خط

• نوع ارسال دو سیمه و یا چهارسیمه

محصولات پیشنهادی

این ماژول جهت برقراری ارتباطات سریال بر روی بستر فیبرنوری استفاده میگردد . با توجه به اینکه بستر فیبرنوری از نظر تاثیرات الکتریکی و مغناطیسی …

اطلاعات بیشتر

ماژول ارتباطی سریال FOSM10

این ماژول جهت برقراری ارتباطات سریال بر روی بستر فیبرنوری استفاده می گردد . با توجه به اینکه بستر فیبرنوری از نظر تاثیرات الکتریکی و …

اطلاعات بیشتر

ماژول ارتباطی FOSM12

این ماژول یک مودم سریال بوده که با استفاده از مدولاسیون FSK (Frequency Shift Keying) و با دو رنج سرعت 600 و 1200 بیت بر …

اطلاعات بیشتر

ماژول FSKM12

این سابرک جهت استفاده از حداکثر 19 ماژول IO طراحی شده است که قابلیت استفاده در PKS RTU513 و همچنین در ABBRTU560 را داراست . درصورتی که از این …

اطلاعات بیشتر

سابرک WMS10