• ۰۵۱۳۵۴۲۳۱۸۴-۷
  • مشهد، بزرگراه آسیایی ، پارک علم و فن آوری خراسان رضوی ،ساختمان پیمان خطوط شرق
  • شنبه تا چهارشنبه، 8:00 تا 16:00

فهرست مطالب

جلسه و دیدار با مدیریت محترم عامل و مدیران سازمان همیاری شهرداری های خراسان

  • تاریخ انتشار: 29 فروردین 1399
  • دسته بندی: اخبار

مورخه ۱۳۹۹/۱/۲۸ جلسه و دیدار دکتر سید مهدی مدنی مدیرعامل پیمان خطوط شرق، عضو هیات مدیره مجمع و رئیس انجمن شرکت های دانش بنیان خراسان رضوی با مدیریت محترم عامل و مدیران سازمان همیاری شهرداری های خراسان
طی این دیدار زمینه های همکاری طرفین در خصوص انرژی های نو و مسائل محیط زیست طرح و بررسی گردید.

 

×

سرویسهای خبری