سومین جلسه آموزش مدیریت رفتار سازمانی با محوریت نقش شخص درسازمان برگزار گردید

NewPost | ۰۴ مرداد ۱۳۹۹

برگزاري-كارگاه-مديريت-رفتار-سازماني

[image src=”https://pks-co.com/wp-content/uploads/2020/07/برگزاري-كارگاه-مديريت-رفتار-سازماني-شرکت-پیمان-خطوط.jpg” size=”” width=”” height=”” align=”center” stretch=”0″ border=”0″ margin_top=”” margin_bottom=”” link_image=”” link=”” target=”” hover=”” alt=”” caption=”” greyscale=”” animate=””]

به گزارش روابط عمومی شرکت پیمان خطوط شرق، سومین دوره آموزشی مدیریت رفتار سازمانی با حضور  تمامی اعضاء هیأت مدیره و پرسنل شرکت برگزار گردید.

این دوره بر اساس آموزشهای نیاز-محور سازمانی با سرفصل‌های ذیل برگزار گردید : هدف از مدیریت رفتار سازمانی، نقش شخص  در پیشبرد موفقیت سازمان با استفاده از نظریات مدیریت رفتار سازمانی و دیدگاه اصحاب علم مدیریت در خصوص مدیریت رفتار سازمانی، انگیزش و رفتار سازمانی، فرهنگ سازمانی (از دیدگاه جامعه شناسان و روانشناسان)، رفتارها و باورهای درست و نادرست در سازمانها، بینشهای کاربردی در رفتار سازمانی، هنر رفتار با رئیس و مهارتهای ارتباطی و رفتار سازمانی بود .

دکترسید مهدی مدنی در  ادامه جلسه  با اشاره به هدف از برگزاری این جلسات خاطر نشان کرد : رفتار سازمانی، علم مطالعه و کاربرد دانش نحوه تعامل مردم، افراد و گروهها در سازمانها است که با رویکرد سیستمی انجام می شود و هدف از برگزاری این جلسات  ایجاد روابط بهتر و موثرتر می باشد، وی همچنین در ادامه افزود : موفقیت حاصل شده در طی چندین سال گذشته در حوزه های مختلف کاری  به دلیل استفاده از تکنیکها و علم روز دنیا بوده است، همچنین جهت موفقیت روزافزون در حوزه رفتار مدیریت سازمانی برآن شده ایم تا تمامی مدیران و کارکنان در دوره های ضمن خدمت شرکت نمایند که این، موجب ارتقاء کیفی سیستمی شرکت خواهد بود.

گفتنی است درخاتمه از آقای سروش محمدعلی زاده کارشناس فنی – اجرایی به پاس زحمات دو ساله دراین بخش،  با اهداء لوح تقدیر و هدیه تقدیر و تشکر گردید.