اولین رو نمایی از ماژول PKS RTU 513

NewPost | ۰۱ مرداد ۱۳۹۸

اولین رو نمایی از ماژول PKS RTU 513

شرکت دانش بنیان پیمان خطوط شرق با افتخار توانست با طراحی و تولید محصولی پرکاربرد در صنایع برق کشور، با توجه به فرمایشات رهبر معطم انقلاب ، محصولی بومی طراحی کند و مسیری روشن را در پیش گیرد.در این مراسم برای اولین بار RTU ساخت پیمان خطوط شرق توسط مدیریت محترم شرکت توانیر آقای مهندس حائری رونمایی شد.در ایران مراسم از اعضای محترم هیئت مدیره تجلیل و تمجید به عمل آمد.

[image src=”https://pks-co.com/wp-content/uploads/2020/12/اولین-رو-نمایی-از-ماژول-PKS-RTU-513.jpeg” size=”” width=”” height=”” align=”center” stretch=”0″ border=”0″ margin_top=”” margin_bottom=”” link_image=”” link=”” target=”” hover=”” alt=”” caption=”” greyscale=”” animate=””]

[image src=”https://pks-co.com/wp-content/uploads/2020/12/اولین-رو-نمایی-از-ماژول-PKS-RTU-513-1.jpeg” size=”” width=”” height=”” align=”center” stretch=”0″ border=”0″ margin_top=”” margin_bottom=”” link_image=”” link=”” target=”” hover=”” alt=”” caption=”” greyscale=”” animate=””]

[image src=”https://pks-co.com/wp-content/uploads/2020/12/اولین-رو-نمایی-از-ماژول-PKS-RTU-513-1.jpeg.jpeg” size=”” width=”” height=”” align=”center” stretch=”0″ border=”0″ margin_top=”” margin_bottom=”” link_image=”” link=”” target=”” hover=”” alt=”” caption=”” greyscale=”” animate=””]