• ۰۵۱۳۵۴۲۳۱۸۴-۷
  • مشهد، بزرگراه آسیایی ، پارک علم و فن آوری خراسان رضوی ،ساختمان پیمان خطوط شرق
  • شنبه تا چهارشنبه، 8:00 تا 16:00

فهرست مطالب

دومین جلسه آموزشی رفتارسازمانی با محوریت “تعارض” برگزار گردید.

دومین جلسه آموزشی آداب و رفتارسازمانی پنجشنبه نوزدهم تیرماه با همکاری مدیریت آموزش، روابط عمومی و منابع انسانی درسالن جلسات پارک علم وفناوری مشهد برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت پیمان خطوط شرق، دراین جلسه آموزش ضمن خدمت، توسط آقای مهندس عبدالله طهماسبی استاد جلسات آداب و رفتارسازمانی، اصول و فنون مذاکره با محوریت تعارض برای تعدادی از مدیران وهمکاران صف و ستاد تبیین وتشریح گردید.براساس این گزارش، دراین جلسه آموزشی آقای دکتر سید مهدی مدنی (مدیرعامل)، مدیران وسایر همکاران نیز حضور داشتند.این جلسه هم اندیشی باهدف ارتقاء سطح رفتاری وافزایش بهره وری، مدیریت تعارض در روابط بین فردی و عملکرد سازمانی انجام شد.لازم به ذکر است این جلسه در راستای طرح تحول اداری و آموزشی کارکنان و در ادامه سلسله جلسات آموزشی  آینده رفتار و تعارضات مورد نقدوبررسی قرار گیرد

×

سرویسهای خبری