حضور پیمان خطوط شرق در گردهمایی شرکت های دانش بنیان در حوزه صنعت نفت

NewPost | ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

حضور پیمان خطوط شرق در گردهمایی شرکت های دانش بنیان در حوزه صنعت نفت

شرکت پیمان خطوط شرق در این گردهمایی به عنوان یکی از سازندگان سطح اول کشور در صنایع زیرساختی ،نسبت به معرفی محصول PKSRTU513 خودو توانایی احصا نیازهای فناورانه صنعت نفت، پرداخته و پذیرای حضور وزیر محترم نفت جناب آقای مهندس زنگنه و همچنین معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری جناب آقای دکتر ستاری در محل غرفه خود بود.