برگزاري كارگاه مديريت رفتار سازماني

NewPost | ۰۷ تیر ۱۳۹۹

برگزاري كارگاه مديريت رفتار سازماني

برگزاري كارگاه مديريت رفتار سازماني نخستين كارگاه آموزشي مديريت رفتار سازماني پنجشنبه مورخه 1399/04/05 با شركت بيش از سی نفر از كاركنان شرکت پیمان خطوط شرق برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت “پیمان خطوط شرق ” دوره آموزشی مدیریت رفتار سازمانی برای کارکنان شرکت پیمان خطوط شرق در محل سالن جلسات ساختمان پارک علم و فن آوری خراسان برگزار گردید.

هدف از برگزاری این آموزش، دستیابی به اهداف سازمانی، اجتماعی و  هماهنگی رفتار كاركنان در راستاي اهداف و چشم اندازهای برنامه ریزی شده است که توسط آقای مهندس عبدالله طهماسبی از ساعت 8:00 الی 10:30 تدریس گردید.

یکی از ویژگیهای برگزاری این کارگاه، برقراری فرآیند تعاملی و مشارکت حداکثری اعضای کارگاه بوده که نظرات شرکت کنندگان به طور انفرادی و جمعی به بحث گذاشته شد. شایان ذکر است این دوره هر هفته به صورت مستمر برگزار می گردد.