بازدید معاون مهندسی؛ پژوهش و فناوری وزیر نفت

پیمان خطوط شرق | ۰۹ دی ۱۴۰۰

بازدید معاون مهندسی؛آقای دکتر زیدی فر، پژوهش و فناوری وزیر نفت از شرکت دانش بنیان پیمان خطوط شرق