بازدید معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و هیأت همراه از شرکت دانش بنیان پیمان خطوط شرق

پیمان خطوط شرق | ۱۵ بهمن ۱۳۹۹

بازدید معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و هیأت همراه از شرکت دانش بنیان پیمان خطوط شرق

دکتر سورنا ستاری ، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و هیأت همراه، در جریان بازدید از چند شرکت دانش بنیان در پارک علم و فناوری خراسان از شرکت پیمان خطوط شرق نیز بازدید به عمل آوردند.