بازدید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

پیمان خطوط شرق | ۱۵ آبان ۱۴۰۱

جناب آقای دکتر دهقانی فیروزآبادی، معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری و هیئت همراه روز پنجشنبه مورخ 21/07/1401 از توانمندی ها و دانش فنی و تجاری سازی شده در این مجموعه بازدید کردند و در جریان آخرین پیشرفت ها و همچنین پروژه­های جاری شرکت قرار گرفتند.

ایشان ضمن اعلام حمایت همه جانبه از فعالیتهای فناورانه و دانش بنیان شرکت، درخواست حمایت از شرکت های دارای پتانسیل در موضوعات فعالیت شرکت در پروژه های آتی را مطرح نمودند.