بازدید مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران

NewPost | ۰۴ دی ۱۳۹۸

بازدید-مدیریت-پژوهش-و-فناوری-شرکت-ملی-گاز-ایران

بازدید جناب آقای مهندس مظلوم فارسی باف ” مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران” با هیت همراه از شرکت پیمان خطوط شرق در این بازدید در خصوص محصولات تولیدی این شرکت،مزایا و رقبا اروپایی آن و همچنین توانایی های بالفعل و بالقوه این شرکت صحبت گردید و همچنین با توجه به کاربردوسیع RTU ساخت این شرکت در تمام صنایع زیرساختی و وجود بستر مربوطه برای سفارشی سازی این محصول در هر صنعت از جمله گاز،این شرکت آمادگی خود را در جهت حضور در پروژه های پژوهشی و ساخت تجهیز تخصصی خود در صنعت گاز اعلام داشت.