• ۰۵۱۳۵۴۲۳۱۸۴-۷
  • مشهد، بزرگراه آسیایی ، پارک علم و فن آوری خراسان رضوی ،ساختمان پیمان خطوط شرق
  • شنبه تا چهارشنبه، 8:00 تا 16:00

فهرست مطالب

بازدید مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران

  • تاریخ انتشار: 4 دی 1398
  • دسته بندی: اخبار

بازدید

بازدید جناب آقای مهندس مظلوم فارسی باف ” مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران” با هیت همراه از شرکت پیمان خطوط شرق در این بازدید در خصوص محصولات تولیدی این شرکت،مزایا و رقبا اروپایی آن و همچنین توانایی های بالفعل و بالقوه این شرکت صحبت گردید و همچنین با توجه به کاربردوسیع RTU ساخت این شرکت در تمام صنایع زیرساختی و وجود بستر مربوطه برای سفارشی سازی این محصول در هر صنعت از جمله گاز،این شرکت آمادگی خود را در جهت حضور در پروژه های پژوهشی و ساخت تجهیز تخصصی خود در صنعت گاز اعلام داشت.

بازدید

×

سرویسهای خبری