• ۰۵۱۳۵۴۲۳۱۸۴-۷
  • مشهد، بزرگراه آسیایی ، پارک علم و فن آوری خراسان رضوی ،ساختمان پیمان خطوط شرق
  • شنبه تا چهارشنبه، 8:00 تا 16:00

فهرست مطالب

بازدید مدیریت محترم دیسپاچینگ برق منطقه ای زنجان

  • تاریخ انتشار: 1 مرداد 1398
  • دسته بندی: اخبار

 

بازدید مدیریت محترم دیسپاچینگ برق منطقه ای زنجان به همراه همکاران محترم در اسفند  سال ۱۳۹۷

 

×

سرویسهای خبری