بازدید مدیران پدافند غیر عامل کشور

پیمان خطوط شرق | ۳۰ فروردین ۱۴۰۰

18 فروردین ماه 1400 مدیران پدافند غیر عامل کشور با هدف مقاوم سازی و امن سازی زیرساخت های انرژی در صنایع شرق کشور از مجموعه دانش بنیان پیمان خطوط شرق بازدید کردند.

سردار مطیعی معاونت انرژی سازمان پدافند غیر عامل، دکتر قدس معاونت صنایع و بومی سازی قرارگاه سایبری و مهندس زیدی فر مدیر کل پدافند غیر عامل وزارت نفت در بازدید از شرکت پیمان خطوط شرق ضمن آشنایی با محصولات دانش بنیان و خدمات فناورانه این مجموعه، بر استفاده از توان و ظرفیت شرکتهای دانش بنیان در امن سازی زیرساخت های انرژی در شرق کشور تاکید کردند.