بازدید مدیران شرکت برق منطقه ای خراسان از شرکت پیمان خطوط شرق

NewPost | ۰۱ مرداد ۱۳۹۸

بازدید مدیران شرکت برق منطقه ای خراسان از شرکت پیمان خطوط شرق

در ماه آذر سال 1397 جلسه ای در محل پارک علم و فناوری خراسان با حضور مدیران ارشد شرکت برق منطقه ای خراسان و همچنین مدیرو معاون پارک علم و فناوری با موضوع معرفی دستاوردها و توانمندی های جدید شرکت پیمان خطوط شرق ،تشکیل گردید.

[image src=”https://pks-co.com/wp-content/uploads/2020/12/بازدید-مدیران-شرکت-برق-منطقه-ای-خراسان-از-شرکت-پیمان-خطوط-.jpg” size=”” width=”” height=”” align=”center” stretch=”0″ border=”0″ margin_top=”” margin_bottom=”” link_image=”” link=”” target=”” hover=”” alt=”” caption=”” greyscale=”” animate=””]

[image src=”https://pks-co.com/wp-content/uploads/2020/12/بازدید-مدیران-شرکت-برق-منطقه-ای-خراسان-از-پیمان-خطوط-شرق.jpg” size=”” width=”” height=”” align=”center” stretch=”0″ border=”0″ margin_top=”” margin_bottom=”” link_image=”” link=”” target=”” hover=”” alt=”” caption=”” greyscale=”” animate=””]