بازدید دکتر مصطفی رجبی مشهدی مدیر عامل محترم شرکت مدیریت شبکه برق ایران

پیمان خطوط شرق | ۱۱ مرداد ۱۴۰۰

بازدید دکتر مصطفی رجبی مشهدی مدیر عامل محترم شرکت مدیریت شبکه برق ایران از شرکت دانش بنیان پیمان خطوط شرق
دکتر مصطفی رجبی مشهدی مدیر عامل شرکت شبکه برق ایران و سخنگوی صنعت برق ایران با شرکت در جلسه مشترک و بازدید از توانایی ها و پتانسیل های پیمان خطوط شرق به حمایت از صنایع دانش بنیان و پیشرو تاکید نمود.
دکتر رجبی ؛ که حمایت‌ ها و پشتیبانی های ایشان از شرکت های نوآور ٫ فناور و دانش بنیان در صنعت برق٫ مثال زدنی می باشد بر استفاده از توان داخلی تاکید و از پیگیری های سر سختانه و مجدانه و تا آوری موثر پیمان خطوط شرق در این مسیر تقدیر نمود.