بازدید دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت همراه از شرکت دانش بنیان پیمان خطوط شرق

پیمان خطوط شرق | ۳۰ فروردین ۱۴۰۰

بازدید دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت همراه از شرکت دانش بنیان پیمان خطوط شرق

8 فروردین 1400 جناب آقای دکتر محسن رضایی دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت همراه در راستای تدوین برنامه هفتم توسعه و اخذ نظرات و مسائل شرکت های دانش بنیان و همچنین آشنایی با توانمندی ها و پتانسیل های این شرکتها ، از شرکت دانش بنیان پیمان خطوط شرق بازدید کردند.

در این بازدید و جلسه برگزار شده به استفاده از ظرفیتهای شرکت در تقویت و مقاوم سازی صنایع زیرساختی کشور به ویژه صنایع حوزه انرژی تاکید گردید.

همچنین مقرر شد مشکلات و موانع پیش روی شرکت به ویژه در بخش فروش و قوانین حمایت از ساخت داخل و شرکت های دانش بنیان به دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام منعکس گردد.