بازدید دبیر ستاد اقتصاد دانش‌بنیان آب، اقلیم و محیط‌ زیست معاونت علمى و فناوری ریاست جمهوری، و مدیران گروه آب

پیمان خطوط شرق | ۱۵ آبان ۱۴۰۲

پیرو تشکیل کنسرسیوم صادراتی WITECH ، در حوزه کنترل و هوشمندسازی سامانه های آب و فاضلاب ، دبیر ستاد اقتصاد دانش‌بنیان آب، اقلیم و محیط‌ زیست معاونت علمى و فناوری ریاست جمهوری، و مدیران گروه آب مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری ، از شرکتهای عضو کنسرسیوم بازدید و به تبادل نظر پرداختند.

در بازدید از شرکت دانش بنیان پیمان خطوط شرق ( PKS ) و شرکت ویرا سامانه اتوماسیون ساز ( VSAS ) توانمندیها و تکنولوژیهای پیشرفته در حوزه کنترل، اندازه گیری و اتوماسیون، ارائه گردید.