بازدید اعضا هیئت علمی دانشگاه سجاد از شرکت پیمان خطوط شرق

پیمان خطوط شرق | ۱۰ دی ۱۳۹۹

در راستای افزایش همکاری بین صنعت و دانشگاه و تاکید بر جذب پروژه های مشترک در جهت حل مشکلات صنعت با بهره گیری از پتانسیل علمی موجود در دانشگاه صنعتی سجاد در تاریخ 1399/10/09 و نحوه ارتباط با صندوق دانشگاه با مدیریت اقای دکتر رضایی بازدید علمی و تخصصی بعمل اوردند.

در این بازدید اعضا، هیئت مدیره پیمان خطوط شرق و اعضا گروه دفتر ارتباط و صنعت دانشگاه به تشریح پتانسیل های علمی و نقاط مشترک همکاری در حوزه های برق، انرژی، نفت و گاز پرداختند و موضعاتی که در جهت حل مشکلات این صنایع هست به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

در جهت همکاری دانشگاه و صنعت مقرر گردید دپارتمان تحقیق و توسعه در زمینه همکاری پروژه های مختلف و استفاده از گرنت فناوری صندوق نوآوری و شکوفایی با گروه صنعت دانشگاه صنعتی سجاد همکاری و هماهنگی های لازم به عمل آید.