بازدید نمایندگان محترم اتاق بازرگانی مشهد،هیئت آموزش دوگانه ایران و آلمان

NewPost | ۰۱ مرداد ۱۳۹۸

بازدید نمایندگان محترم اتاق بازرگانی مشهد،هیئت آموزش دوگانه ایران و آلمان

در فروردین سال 1398 بازدیدی از شرکت دانش بنیان پیمان خطوط شرق واقع در پارک علم و فناوری خراسان انجام گرفت که نمایندگان محترم اتاق بازرگانی مشهد،هیئت آموزش دوگانه ایران و آلمان و تعدادی از شرکت های عضو پارک علم و فناوری خراسان ،مهمانان این این شرکت بودند.

[image src=”https://pks-co.com/wp-content/uploads/2020/12/بازدید-نمایندگان-محترم-اتاق-بازرگانی-مشهد،هیئت-آموزش-دوگانه-ایران-و-آلمان.jpg” size=”” width=”” height=”” align=”center” stretch=”0″ border=”0″ margin_top=”” margin_bottom=”” link_image=”” link=”” target=”” hover=”” alt=”” caption=”” greyscale=”” animate=””]