• ۰۵۱۳۵۴۲۳۱۸۴-۷
  • مشهد، بزرگراه آسیایی ، پارک علم و فن آوری خراسان رضوی ،ساختمان پیمان خطوط شرق
  • شنبه تا چهارشنبه، 8:00 تا 16:00

فهرست مطالب

بازدید نمایندگان محترم اتاق بازرگانی مشهد،هیئت آموزش دوگانه ایران و آلمان

  • تاریخ انتشار: 1 مرداد 1398
  • دسته بندی: اخبار

 

در فروردین سال ۱۳۹۸ بازدیدی از شرکت دانش بنیان پیمان خطوط شرق واقع در پارک علم و فناوری خراسان انجام گرفت که نمایندگان محترم اتاق بازرگانی مشهد،هیئت آموزش دوگانه ایران و آلمان و تعدادی از شرکت های عضو پارک علم و فناوری خراسان ،مهمانان این این شرکت بودند.

 

×

سرویسهای خبری