بازدید از مجموعه ی پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران)

پیمان خطوط شرق | ۱۴ دی ۱۳۹۹

بازدید-از-پالایشگاه-شهید-هاشمی-نژاد-(خانگیران)

اقای دکتر سید مهدی مدنی رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت های دانش بنیان استان خراسان رضوی به همراه دبیر انجمن شرکت های دانش بنیان استان خراسان و هیئت همراه دکتر مظلوم زاده فارسی باف سرپرست پژوهش شرکت ملّی گاز ایران رضوی از مجموعه ی پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران) بازدید کردند.

در بازدید از مجموعه ی پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران) تفاهم نامه ای بین انجمن شرکت های دانش بنیان استان خراسان رضوی و مرکز رشد پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد منعقد گردید.