بازدید مدیرکل تامین اجتماعی استان خراسان رضوی

پیمان خطوط شرق | ۰۹ دی ۱۴۰۰

بازدید آقای نظام خیرآبادی مدیرکل تامین اجتماعی استان خراسان رضوی و آقای دکتر قنبری ریاست محترم پارک علم و فناوری خراسان رضوی