اولین کنسرسیوم صادراتی در خصوص هوشمند سازی آبرسانی شهری

پیمان خطوط شرق | ۲۹ مهر ۱۴۰۲

در راستای سیاست های معاونت محترم علمی ریاست جمهوری و اقتصاد دانش بنیان و با هماهنگی مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری ، ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان اقلیم و محیط زیست معاونت علمی و مرکز تعاملات بین المللی معاونت علمی و فناوری ؛ شرکت های دانش بنیان بهپویان امین منتظر ، پیمان خطوط شرق ، سنجش ابزار پویا آینده و پیشگامان نگهداشت هوشمند دارایی با موضوع هماهنگی و همکاری بین شرکت‌های دانش بنیان و فناور در حوزه هوشمند سازی شبکه های آب شهری مذاکرات متعددی صورت پذیرفت که منجر به ایجاد اولین کنسرسیوم صادراتی در خصوص هوشمند سازی شبکه توزیع آب در کشور گردید.

با توجه به برنامه هفتم توسعه اقتصادی و اسناد بالادستی کشور و همچنین ظرفیت های بالفعل و بالقوه کشور در خصوص هوشمندسازی شبکه آبرسانی و تمرکز این ظرفیت در شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری خراسان رضوی، در  قلب فرهنگی جهان اسلام مشهد مقدس در تاریخ ۱۷ مهرماه و با برگزاری جلسه نهایی ، اولین تفاهم نامه کنسرسیوم هوشمند سازی شبکه آبرسانی شهری با حضور مدیران عامل شرکت های بهپویان ،   پیمان خطوط شرق ، سنجش ابزار پویا آینده و پیشگامان نگهداشت هوشمند دارایی به امضا رسید .