اهدا لوح تقدیر به غرفه برگزیده ی پیمان خطوط شرق در نمایشگاه برق مشهد

NewPost | ۱۶ مهر ۱۳۹۸

اهدا لوح تقدیر به غرفه برگزیده ی پیمان خطوط شرق در نمایشگاه برق مشهد
حضور موفق پیمان خطوط شرق در #نمایشگاه_بین_المللی_مشهد که با دریافت لوح تقدیر بعنوان غرفه دار برتر همراه بود.افتخارات پیمان خطوط شرق

#نمایشگاه #نمایشگاه_برق #نمایشگاه_برق_مشهد #دانش_بنیان  افتخارات پیمان خطوط شرق

افتخارات پیمان خطوط شرق افتخارپیمان خطوط شرق

دریافت لوح تقدیر غرفه دار نمونه

گواهی حضور درچهاردهمین نمایشگاه بین المللی برق و توانیر مشهد 98