افتتاح آزمایشگاه طرح کلان ملی سیستم بومی اتوماسیون، کنترل و حفاظت پستهای فشار قوی برق

پیمان خطوط شرق | ۰۹ اسفند ۱۴۰۱

فاز اول افتتاح آزمایشگاه طرح کلان ملی ” سیستم بومی اتوماسیون، کنترل و حفاظت پستهای فشار قوی برق ” با حضور مدیران ارشد وزارت نیرو، شرکت توانیر، شرکت مدیریت شبکه برق ایران و سازمان صمت خراسان، در شرکت .دانش بنیان پیمان خطوط شرق افتتاح گردید
تفاهم نامه این سیستم که به صورت یک پلتفرم جامع، حاصل تکنولوژیهای بومی شده در مجموعه دانش بنیان پیمان خطوط شرق است، در خردادماه سال جاری بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان کارفرما ، مجموعه وزارت نیرو، برق منطقه ای سیستان و بلوچستان به عنوان بهره بردار و شرکت پیمان خطوط شرق به عنوان مجری
.به امضا رسیده است
این طرح کلان ملی، که شامل ۳ فاز اصلی است و تمام فاز های آن طی سه سال بصورت کامل اجرا خواهد شد ، بومی سازی کامل تجهیزات و زیرساختها شامل نرم افزار، سخت افزار و خدمات فناورانه و همچنین امن سازی کامل این زیرساختها را بر عهده دارد.با اجرای این طرح ضمن قطع کامل وابستگی به خارج از کشور و بومی سازی تکنولوژیهای پیچیده این سیستم ها، با روشی نوآورانه به کاهش قابل توجه هزینه های احداث زیرساختهای برق در کشور و همچنین امن سازی کامل آن کمک خواهد کرد.لازم به ذکر است از ابتدای امسال با سرمایه گذاری مجری طرح ( شرکت پیمان خطوط شرق ) قسمت اعظم فاز یک طرح انجام گردیده و در مراحل پایانی خود می باشد.