• ۰۵۱۳۵۴۲۳۱۸۴-۷
  • مشهد، بزرگراه آسیایی ، پارک علم و فن آوری خراسان رضوی ،ساختمان پیمان خطوط شرق
  • شنبه تا چهارشنبه، 8:00 تا 16:00

فهرست مطالب

بازدید مدیران شرکت برق منطقه ای خراسان از شرکت پیمان خطوط شرق

  • تاریخ انتشار: 1 مرداد 1398
  • دسته بندی: اخبار

 

در ماه آذر سال ۱۳۹۷ جلسه ای در محل پارک علم و فناوری خراسان با حضور مدیران ارشد شرکت برق منطقه ای خراسان و همچنین مدیرو معاون پارک علم و فناوری با موضوع معرفی دستاوردها و توانمندی های جدید شرکت پیمان خطوط شرق ،تشکیل گردید

×

سرویسهای خبری