بهینه-سازی-DCS--پست-های-اخلمد-و-فارمد
بهینه سازی سیستم DCS پست های اخلمد و فارمد
دی 14, 1399
پروژه شمش سرخس
شمش سرخس
دی 14, 1399

اتوماسیون پستهای 230/20 کیلو ولت مجموعه پتروشیمی دماوند در عسلویه

مجموعه پتروشیمی دماوند در عسلویه

در مجموعه پتروشیمی دماوند خرید و اجرای  اتوماسیون بخش 20 کیلوولت سه پست مذکور با استفاده از رله های Siemens و نرم افزار SICAM PAS و  SICAM SCC با پروتکل ارتباطی    IEC61850     به عهده شرکت پیمان خطوط شرق بوده که با موفقیت به اتمام رسیده است.

اصلاح نرم افزار اتوماسیون پست که قبل از این پروژه انجام شده بود نیز توسط کارشناسان شرکت انجام شد. خدمات ارائه شده شامل تنظیمات رله های حفاظتی و کنترلی پست و همچنین پاور میتر ها و دستگاههای اندازه گیری نیز بوده است.  همچنین اتصال رله ها با پروتکل های 103 به نرم افزار و استفاده از پروتکل مودباس برای دستگاه های اندازه گیری در این پروژه با موفقیت اجرا شده است.

پیکربندی رله های حفاظتی و کنترلی ، اجرای فیبر نوری ، تنظیمات و نصب  GPS و سوئیچها، طراحی کلیه مدارک اتوماسیون و نظارت بر مدارک  LV نیز از دیگر خدمات انجام شده توسط شرکت پیمان خطوط شرق در این پروژه ها بوده است.

خانه