• ۰۵۱۳۵۴۲۳۱۸۴-۷
  • مشهد، بزرگراه آسیایی ، پارک علم و فن آوری خراسان رضوی ،ساختمان پیمان خطوط شرق
  • شنبه تا چهارشنبه، 8:00 تا 16:00

فهرست مطالب

معرفی چند سابرک تولیدی pks

  • تاریخ انتشار: 20 تیر 1398
  • دسته بندی: اخبار
سابرک pks

سابرک pks

سابرک wms 13

دارا ۹اسلات جهت ماژول هاي پروسسور و یا I/O
· قابلیت اتصال به I/Oسابرك هاي دیگر از طریق پورت RJ45
· تامین ولتاژهاي مورد نیاز ماژول ها از طریق مدار تغذیه اجرا شده
بر روي سابرك
· مناسب براي کابردهاي با تعداد نقاط محدود

سابرک wms11

دارا ۸ Slotبطوریکه Slotاول رزرو براي تغذیه ، Slotآخر
رزرو براي
CPUو بقیه قابل استفاده توسط ماژول هاي I/O
· قابلیت اتصال به I/Oسابرك هاي دیگر از طریق پورت RJ45
· مناسب براي کابردهاي با تعداد نقاط محدود

×

سرویسهای خبری