• ۰۵۱۳۵۴۲۳۱۸۴-۷
  • مشهد، بزرگراه آسیایی ، پارک علم و فن آوری خراسان رضوی ،ساختمان پیمان خطوط شرق
  • شنبه تا چهارشنبه، 8:00 تا 16:00

فهرست مطالب

بازدید رئیس اداره امور شعب بانک ملی خراسان از پیمان خطوط شرق

  • تاریخ انتشار: 30 شهریور 1398
  • دسته بندی: مجله

 

 

                       بازدید جناب آقای مونسان رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان خراسان رضوی و هییت همراه از شرکت پیمان خطوط شرق

×

سرویسهای خبری