1. اتوماسیون پست

1.1. دوره مقدماتی (مبانی)
1.2. دوره پیشرفته
1.2.1. اتوماسیون پست ABB
1.2.2. اتوماسیون پست Siemens
1.2.3. اتوماسیون پست GE
1.3. نگهداری و عیب یابی

2. اسکادا و مخابرات

سیستم‌های اسکادا برای مانیتور کردن یا کنترل فرایندهای شیمیایی در صنایعی مانند حمل و نقل ، سیستم‌های آبرسانی شهری، کنترل تولید و توزیع انرژی الکتریکی و در خطوط نفت و گاز و سایر فرایندهای گسترده و توزیع یافته ‌استفاده می‌شود که توسط شرکت پیمان خطوط به تمامی مشتریان آموزش داده می شود و دارای چندین بخش هست که عبارتنداز:

2.1. دوره مقدماتی (مبانی)
2.2. دوره پیشرفته
2.2.1. اینترفیس، HVI، میترینگ
2.2.2. RTU560-ABB
2.2.2.1. دوره مقدماتی
2.2.2.2. دوره پیشرفته شامل : پروتکل های خانواده IEC60870-5، پروتکل IEC61850 و HMI
2.3. آموزش نرم افزار Zenon
خانه