• ۰۵۱۳۵۴۲۳۱۸۴-۷
  • مشهد، بزرگراه آسیایی ، پارک علم و فن آوری خراسان رضوی ،ساختمان پیمان خطوط شرق
  • شنبه تا چهارشنبه، 8:00 تا 16:00

فهرست مطالب

طراحی و ساخت پایانه راه دور PKS RTU513


بیش از ۳۰سال از ورود محصولی به نام RTUبه بازارهاي جهانی میگذرد و علی رغم تغییرات فراوان در تکنولوژي آن
، همچنان این محصول نقشی کلیدي در سیستم هاي اسکادا و اتوماسیون ایفا می نماید بطوریکه امروزه استفاده از
RTU
بطور گسترده اي ا در صنایع مختلف و خصوصاً در صنعت برق رایج و معمول می باشد .
با توجه به گستره وسیع نیازهاي مشتریان ، شرکت پیمان خطوط شرق ساختاري ماژولار در طراحی این محصول
)(RTU
لحاظ نموده است بطوریکه در کنار ساختاري مطمئن و کارا ، سهولت در کاربردي و امکان تطبیق محصول با نیاز پروژه
، فراهم گردد .
در
PKSRTU513با انتخاب ماژول هاي مختلف ،می توان محصولی بهینه را براي سطوح انتقال ، فوق توزیع و توزیع
انتخاب نمود .


از مزایا و مشخصات این محصول می توان به موارد زیر اشاره نمود :
۱-قابلیت و امکان ویژه در توسعه و گسترش سیستم آر تی یو نصب شده
۲-ساختار ماژولار با قابلیت انعطاف فراوان در چینش سیستم

۳-قابلیت ساپورت REDUNDANCYدر سطوح مختلف
۴-قابلیت ساپورت چندین پروسسور ) تا ۱۶ماژول ( بسته به نیاز پروژه
IEC61850 , IEC101 , IEC104 , Modbus , مانندMaster , Slave

۵- ساپورت تعداد زیادي از پروتکل هاي۵,INDUCTIC , HITACHI , SPA , DNP3
۵-ساپورت ماژول سنکرون زمان در آر تی یو

×

سرویسهای خبری