شرکت مهندسی برق و ارتباطات

پیمان خطوط شرق

شناسائی شرکت های دانش بنیان

کمیته دانش‌بنیان سندیکا که به تازگی تشکیل شده است در اولین گام‌های خود و در راستای پیگیری منافع مشروع اعضا، در جلسه مشترک اتاق بازرگانی ایران با معاونت علوم و فناوری ریاست جمهوری، مشارکت سندیکا ادامه مطلب ...


کمیته دانش‌بنیان سندیکا که به تازگی تشکیل شده است در اولین گام‌های خود و در راستای پیگیری منافع مشروع اعضا، در جلسه مشترک اتاق بازرگانی ایران با معاونت علوم و فناوری ریاست جمهوری، مشارکت سندیکا در ممیزی شرکت­ های دانش‌بنیان در حوزه برق، تسهیلات و مساعدت ­های معاونت فناوری در اخذ تایپ تست­ های بین­ المللی اعضای سندیکا، حمایت از شرکت­ های دانش‌بنیان حوزه برق در برابر هجمه­ برندهای خارجی و همچنین تهدیدات فضای کسب و کار داخلی را مطالبه نموده و مقرر شده است با تشکیل کمیسیون مشترک بین اتاق و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با حضور نمایندگان تشکل‌های مرتبط، پیگیری موضوعات مرتبط در دستور کار قرار گیرند.  
سید مهدی مدنی - رئیس کمیته دانش بنیان