شرکت مهندسی برق و ارتباطات

پیمان خطوط شرق

دیدار نوروزی هیات مدیره سندیکای صنعت برق شعبه خراسان با جناب آقای دکتر قوامی

دیدار نوروزی هیات مدیره سندیکای صنعت برق شعبه خراسان با جناب آقای دکتر قوامی رئیس محترم سازمان تامین اجتماعی استان خراسان رضوی