شرکت مهندسی برق و ارتباطات

پیمان خطوط شرق

برگزاری انتخابات هیات‎رییسه کمیته دانش بنیان سندیکا

نخستین مجمع عمومی کمیته عمومی دانش‌بنیان سندیکا هفته گذشته با اخذ رسمیت حضور  21 نفر از نمایندگان 30 شرکت عضو کمیته در محل سندیکا آغاز به کار کرد.

ابتدای جلسه پس از تشریح قوانین تشکیل کمیته­ های عمومی، رییس کمیته به تبیین اهداف و لزوم تشکیل کمیته دانش بنیان پیرو نیاز اعضای سندیکا پرداخت.

در ادامه ضمن معرفی نمایندگان از شرکت‌های متبوع، روند انتخابات هیات‌رییسه کمیته دانش‌بنیان با ابراز تمایل 10 نماینده از حاضرین به عنوان نامزد و با همکاری محمد زمانیفر در کنار رییس و دبیر کمیته به عنوان هیات‌رییسه مجمع پی گرفته شد.

پس از اخذ و شمارش آرا جمشید بردبار از شرکت الکترونیک افزارآزما، سید محسن میرصدری از شرکت آزمایشگاه­های صنایع انرژی، امیرناصر رییسی از شرکت کاوش توسعه فکور و محمدرضا اسلامی از شرکت همیان‌فن به عنوان چهار عضو اصلی کمیته دانش‌بنیان سندیکا برگزیده شدند و علیرضا فیض­زاده از شرکت یراق­آوران پویا به همراه میثم چهرآزاد از شرکت سامانه­ های نوین‌افرا به‌عنوان دو عضو علی‌البدل هیات‌رییسه کمیته انتخاب شدند.

در پایان با تایید صحت برگزاری انتخابات توسط حضار، مقرر شد نخستین جلسه هیات‌رییسه منتخب در اولین فرصت تشکیل گردد.