شرکت مهندسی برق و ارتباطات

پیمان خطوط شرق

دیدار هیات مدیره سندیکای شعبه خراسان با مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی

دیدار هیات مدیره سندیکای شعبه خراسان با جناب آقای مهندس احمدی مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی