• ۰۵۱۳۵۴۲۳۱۸۴-۷
  • مشهد، بزرگراه آسیایی ، پارک علم و فن آوری خراسان رضوی ،ساختمان پیمان خطوط شرق
  • شنبه تا چهارشنبه، 8:00 تا 16:00

فهرست مطالبmanager


سید مهدنی مدنی بجستانی


مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره


manager

عباس جوان


نایب رئیس هیئت مدیره

مدیر دپارتمان فنی و مهندسی

.

manager

لیلی دوستار


عضو هیئت مدیره

مدیر دپارتمان اداری-پشتیبانی

.

manager

سعید رمضانی


عضو هیئت مدیره

مدیر دپارتمان تحقیق و توسعه

.

manager

ایوب سخی


عضو هیئت مدیره


.

manager

اندیشه عامریان


مدیر دپارتمان بازرگانی و توسعه بازار.

manager

معصومه حیدری


مدیر واحد مالی.

manager

مرتضی رحیمی


مدیریت پروژه ها.

manager

محمد مدنی


مدیر بخش اجرایی و فنی.

manager

فائزه خالصی


مدیر بخش تولید.

×

سرویسهای خبری