• ۰۵۱۳۵۴۲۳۱۸۴-۷
  • مشهد، بزرگراه آسیایی ، پارک علم و فن آوری خراسان رضوی ،ساختمان پیمان خطوط شرق
  • شنبه تا چهارشنبه، 8:00 تا 16:00

فهرست مطالبmanager


سید مهدنی مدنی بجستانی


مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره


manager

عباس جوان

نایب رئیس هیئت مدیره

مدیر دپارتمان فنی و مهندسی

.

manager

لیلی دوستار

عضو هیئت مدیره

مدیر دپارتمان اداری-پشتیبانی

مدیر دفتر مدیریت پروژه

manager

سعید رمضانی

عضو هیئت مدیره

مدیر دپارتمان تحقیق و توسعه

.

manager

ایوب سخی

عضو هیئت مدیره


.

manager

اندیشه عامریان

مدیر دپارتمان بازرگانی و توسعه بازار


.

manager

معصومه حیدری

مدیر واحد مالی


.

×

سرویسهای خبری