شرکت مهندسی برق و ارتباطات

پیمان خطوط شرق

پروژه های نظارت تصویری و حفاظت پیرامونی

 

شرکت پیمان خطوط شرق با یک دهه سابقه درخشان ، افتخار دارد که در پهنه وسیع و گسترده کشور بزرگ ایران بیش از صد ها خدمت مشاوره ای ، مهندسی ، طراحی و ... را در قالب پروژه های مختلف و متنوع ارائه کرده است .

 

نظارت تصویری و حفاظت پیرامونی

 

   پروژه طراحی و اجرای سيستم نظارت تصويری ساختمان آب منطقه ای شهركرد

 

Projects_1

  این پروژه شامل حدود 30 دستگاه دوربين در تيپ هاي DOM , DOM VANDAL , OUTDOOR BOX   برند Panasonic در مساحتي در حدود 5000 متر   مربع ، طراحی ، تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی گردید و هم اکنون در حال  بهره برداری است .

              

  شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری


   پروژه طراحی و اجرای سيستم نظارت تصويری و حفاظت پيرامونی پست 400 کیلوولت ابوطالب

 

Projects_1

  این پروژه شامل الكترو فنس از برند APS به طول بيش از 1200 متر و دوربين ها از برند AVIGILON  و در تيپ هاي DOM , DOM VANDAL , SPEED DOM , BOX CAMERA و مركز ثبت نيز برند HP طراحی ، تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی گردید و هم اکنون در حال بهره برداری است .

             

   شرکت برق منطقه ای خراسان

 
     

   پروژه طراحی و اجرای سيستم نظارت تصويری جهت دو پروژه تصفیه خانه آب شرب شهر بیرجند و سد اسدیه (رزه) شهرستان درمیان

 

Projects_1

  در این پروژه ها دوربین ها از برند AVIGILON  در تيپ هاي DOM VANDAL , SPEED DOM  و BOX CAMERA  و همچنین مركز کنترل نيز از برند HP   می باشد . این پروژه ها هم اکنون در حال بهره برداری می باشد .

             

    شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

 

   طرحی و اجرای سیستم نظارت تصویری جهت دو پروژه ساختمان ستاد برق منطقه ای گیلان (شهر رشت )

 

Projects_1

  این پروژه ها به مساحتی حدود 6000  و انبار فوق توزیع برق در شهر آستانه اشرفیه به مساحتی حدود 4000 متر مربع ، شامل حدود 33 دستگاه دوربین در   تیپ های  Box  ,  Dom  و Speed Dom  برند Indigo  Vision  می باشد. کار طراحی  و  تامین تجهیزات این پروژه به اتمام رسیده و هم اکنون در مرحله   نصب و راه اندازی است که به زودی تکمیل و آماده بهره برداری میگردد.  

             

    شرکت برق منطقه ای گیلان


   پروژه طراحی و اجرای سیستم نظارت تصویری نیروگاه برق لوشان

 

لوشان

  

 

  این پروژه شامل دوربین های برند Panasonic  و Indigo Vision  در تیپ های Box , Dom , Speed Dom و Termal می باشد .

  کار طراحی و تامین تجهیزات این پروژه به اتمام رسیده و هم اکنون در مرحله نصب و راه اندازی قرار دارد که بزودی تکمیل و آماده بهره برداری خواهد شد .

             

   شرکت برق منطقه ای گیلان