شرکت مهندسی برق و ارتباطات

پیمان خطوط شرق

پروژه های مخابراتی

 

شرکت پیمان خطوط شرق با یک دهه سابقه درخشان ، افتخار دارد که در پهنه وسیع و گسترده کشور بزرگ ایران بیش از صد ها خدمت مشاوره ای ، مهندسی ، طراحی و ... را در قالب پروژه های مختلف و متنوع ارائه کرده است . 

 

مخابرات

 

   پروژه تأمین ، نصب و راه اندازی تجهیزات اکتیو مخابراتی SDH  و Access جهت پست های شریعتی و ابوطالب

 

 

raisecom

  بر اساس طراحی شبکه مخابراتی فیبر نوری پستهای فشار قوی در برق منطقه ای خراسان ، تأمین و نصب و راه اندازی تجهیزات SDH و Multiplexe               و سیستم مانیتورینگ و مدیریت شبکه مخابراتی برای پست های شریعتی و ابوطالب بر عهده این شرکت می باشد.  

  کلیه تجهیزات تامین شده و پس از نصب مورد بهره برداری شرکت برق منطقه ای خراسان قرار گرفته است .


   پروژه تامین ، نصب و راه اندازی تجهیزات اکتیو مخابراتی SDH و Access  جهت پست های توس و خواجه ربیع

 

looptelecom

  بر اساس طراحی شبکه مخابراتی فیبر نوری پستهای فشار قوی در برق منطقه ای خراسان ،  تأمین و نصب و راه اندازی تجهیزات SDH و Multiplexe             و سیستم مانیتورینگ و مدیریت شبکه مخابراتی برای پست های 132 کیلوولت توس و خواجه ربیع بر عهده این شرکت می باشد.

  کلیه تجهیزات تامین شده و پس از نصب مورد بهره برداری شرکت برق منطقه ای خراسان قرار گرفته است .