شرکت مهندسی برق و ارتباطات

پیمان خطوط شرق

عباس جوان

معاونت فنی و مهندسی - رئیس هیئت مدیره

تحصیلات :

  • کارشناس برق – مخابرات
                                         

سوابق کاری ومسئولیتها:

بیش از 13 سال سابقه اجرايي در زمينه طراحی و اجرای سیستم های اسكادا و DCS و همچنین مشاركت درطراحي و اجراي پروسه عملياتی پروژه ها

  • مدیر پروژه و کارشناس فنی پروژه های SCADA و اتوماسیون شرکت مهام شرق (1385-1382)
  • کارشناس بخش طراحی و اجرای واحد DCS شرکت مهام شرق (1387-1385)
  • مدیر واحد مخابرات وتله متری و رئیس هیئت مدیره شرکت پیمان خطوط شرق (1394 – 1388)
  • معاون فنی-مهندسی ، رئیس هیئت مدیره پیمان خطوط شرق (1394 – تا کنون )

 

تاییدیه های فنی: