شرکت مهندسی برق و ارتباطات

پیمان خطوط شرق

پروژه های پایانه راه دور و اینترفیس

 

شرکت پیمان خطوط شرق با یک دهه سابقه درخشان ، افتخار دارد که در پهنه وسیع و گسترده کشور بزرگ ایران بیش از صد ها خدمت مشاوره ای ، مهندسی ، طراحی و ... را در قالب پروژه های مختلف و متنوع ارائه کرده است .

 

پایانه راه دور و اینترفیس

   

   پروژه نیروگاه شمس سرخس

 

 

Projects_3

  طرح نیروگاه شمس سرخس با ظرفیت نامی 450 مگاوات توسط شرکت شمس سرخس آغاز گردیده است که در حال حاضر 50 مگاوات ظرفیت آن تکمیل و     درحال راه اندازی می باشد. ارتباط اصلی پست این نیروگاه با پست ابوطالب در مشهد می باشد. طراحی، تأمین تجهیزات و مهندسی سیستم مخابراتی نیروگاه   شمس سرخس شامل HVI،RTU ، PLC و نیز افزودن اطلاعات Bay این نیروگاه در پست ابوطالب به سیستم DCS موجود از برندSiemensو ارسال اطلاعات   آنها به مرکز دیسپاچینگ در اسکپ کار قرار داده شده و تحویل کارفرما گردیده است . در حال حاضر اطلاعات مربوطه در مرکز دیسپاچینگ خراسان روئیت پذیر   شده است .

              

   شرکت برق منطقه ای خراسان


   پروژه پست 132 کیلوولت عنبر آباد

 

Projects_3

  با توجه به تکمیل پست 132 کیلوولت عنبر آباد، تأمین بخشی از تجهیزات و نصب و راه اندازی سیستم مخابراتی شامل RTU،  HVI،  PLC ونصب تجهيزات     ارتباطي و ارسال اطلاعات به مرکز ديسپاچينگ در دستور کار این شرکت قرار گرفت ، که هم اکنون با موفقیت انجام و تحویل گردیده است.

              

    شرکت برق منطقه ای کرمان


   پروژه اینترفیس پست سنگان

 

Projects_3

  عملیات آماده سازی و اجرای سیستم اینترفیس پست سنگان به منظور ارسال داده ها به مرکز دیسپاچینگ صورت گرفت.

              

   شرکت برق منطقه ای خراسان


   پروژه های طراحی ونصب RTU

 

Projects_3

  طراحی، تأمین ، نصب و راه اندازی پایانه راه دور ده ها پست در سطح کشور وسیع ایران همچون پست های ایرانشهر، سیاه بیشه و ...