شرکت مهندسی برق و ارتباطات

پیمان خطوط شرق

خط مشی کیفیت

 

شرکت پیمان خطوط شرق در راستای ارتقای کیفیت خدمات خود استاندارد iso 9001 : 2008  را الگوی خویش قرار داده و خط مشی کیفیت خود را به شرح زیر اعلام میدارد :

 

  • افزایش رضایت مشتریان از طریق نظارت مستمر بر کیفیت خدمات ، قیمت و زمان تحویل .
  • پیگیری و پاسخ گویی بموقع شکایات مشتریان در راستای حفظ وفاداری مشتری.
  • افزایش کیفیت و سرعت در ارائه خدمات پس از فروش .
  • افزایش رضایت و انگیزه کارکنان با در اولویت قرار دادن مسائل روحی کارکنان از طریق توجه به نیازها و ایجاد نظام پیشنهادات و انتقادات.
  • توسعه فرهنگ مشارکت و کار تیمی کارکنان به منظور افزایش خلاقیت ، نوآوری و مسئولیت پذیری.
  • آموزش مستمر نیروی انسانی .