شرکت مهندسی برق و ارتباطات

پیمان خطوط شرق

لیلی دوستار

مدیر واحد های کنترل پروژه و منابع انسانی - عضو هیئت مدیره

تحصیلات :

 • کارشناس مهندسی کامپيوتر - سخت افزار
                

سوابق کاری ومسئولیتها:

15 سال سابقه كاري در زمينه اسكادا، اتوماسيون و مشاركت در عمليات مهندسي پروژه ها

 • کارشناس فنی پروژه های SCADA (1387-1380)
 • مدیر واحد مراکز کنترل و عضو هیئت مدیره شرکت پیمان خطوط شرق (1394– 1388)
 • مدیریت منابع انسانی و عضو هیئت مدیره شرکت پیمان خطوط شرق (تا کنون- 1395)
 • مدیر واحد کنترل پروژه و عضو هیئت مدیره شرکت پیمان خطوط شرق (1395 – تا کنون)

 

تاییدیه های فنی:

                                                    

 

               


سوابق تحقیقی و پژوهشی:

 • طراحی و اجرای نرم افزار مانیتورینگ و کنترل چاه های آب نیروگاه مشهد با استفاده از نرم افزار Citect
 • طراحی و اجرای نرم افزار مانیتورینگ آلارمهای واحدهای اشکودا نیروگاه مشهد با استفاده از نرم افزار Citect
 • طراحی و اجرای نرم افزار مانیتورینگ و کنترل پست اختصاصی خانگیران سرخس با استفاده از نرم افزار Vijeo Citect
 • طراحی و اجرای نرم افزارمرکز دیسپاچینگ برق استان سیستان با استفاده از نرم افزار Network Manager از شرکت ABB
 • طراحی و اجرای نرم افزارمرکز دیسپاچینگ برق استان خراسان  با استفاده از نرم افزار Network Manager از شرکت ABB
 • ارائه مشاوره توسعه مرکز دیسپاچینگ خراسان در بخش نرم افزار و سخت افزار  
 • طراحی و اجرای نرم افزار اتوماسیون پست های کلات و آشخانه (برق خراسان) و پست 20 کیلوولت سراوان (برق سیستان) با استفاده از نرم افزار Zenon و RTU560 ABB