• ۰۵۱۳۵۴۲۳۱۸۴-۷
  • مشهد، بزرگراه آسیایی ، پارک علم و فن آوری خراسان رضوی ،ساختمان پیمان خطوط شرق
  • شنبه تا چهارشنبه، 8:00 تا 16:00

فهرست مطالب

هفتاد و یکمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی

  • تاریخ انتشار: 12 آذر 1398
  • دسته بندی: مجله

مدنی ، رئیس هیئت مدیره انجمن شرکتهای دانش بنیان خراسان رضوی درهفتاد و یکمین نشست شورای گفت وگوی دولت وبخش خصوصی خراسان رضوی:
علیرغم تعریف وسیع و باز اقتصاد دانش بنیان در اقتصاد کشورمان که به تازگی از تکیه بر منابع به مبتنی بر بهره وری تغییر وضعیت داده است ، سهم این اقتصاد بسیار پایین و در حد نیم درصد از کل تولید ناخالص داخلی برآورد می شود.
این سهم در استان کمتر از این هم برآورد می شود.

 

این در حالیست که تاکید مقام معظم رهبری بر ارتقای جایگاه جهانی کشور و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان درمنطقه است.
انجمن به عنوان تشکل بخش خصوصی دانش بنیان و فناور ، هدف گذاری کرده است که اقتصاد دانش بنیان حداقل ۱۰ درصد از کل تولید ناخالص داخلی استان تا سال ۱۴۰۴ بشود.

 

این سهم در اقتصاد کشورهای توسعه یافته که مبتنی بر نوآوری هستند حداقل ۲۰ درصد است و این در حالیست که تعریف اقتصاد دانش بنیان در این اقتصادها سختگیرانه تر است ، برای مثال این سهم در آلمان بیش از ۲۳ درصد و در کره جنوبی در حدود ۳۰ درصد است.
برای رسیدن و تحقق ۱۰ درصدی اقتصاد دانش بنیان از کل تولید ناخالص داخلی استان تا ۱۴۰۴ می بایست مبانی و مولفه های اقتصاد دانش بنیان در استان دقیقا مشخص گردد و مسیر و برنامه ها به روشنی قابل نظارت باشد لذا نیاز به تعریف و اجرای پروژه ای تحقیقی ، پژوهشی و کاربردی است که انجمن برای اجرای آن به یاری و مساعدت سازمانها و نهادهای حاکمیتی ، دولتی و عمومی است.

 

 

رزم حسینی استاندار خراسان رضوی در واکنش به اظهارات مدنی گفت: در بازدیدی که اخیرا از پارک علم و فناوری داشتیم هم ظرفیت ها را دیدیم و هم مشکلات را شنیدیم و معتقدیم به طور ویژه روی مباحث دانش بنیانی استان باید تمرکز و سرمایه گذاری شود.

 

×

سرویسهای خبری