• ۰۵۱۳۵۴۲۳۱۸۴-۷
 • مشهد، بزرگراه آسیایی ، پارک علم و فن آوری خراسان رضوی ،ساختمان پیمان خطوط شرق
 • شنبه تا چهارشنبه، 8:00 تا 16:00

فهرست مطالب

منشور اخلاقی


ما کارکنان شرکت پیمان خطوط شرق بر این باوریم که “مشتریانمان مهمترین سرمایه های شرکت بوده و عزت،احترام و تکریم به آنان مهمترین مسئولیت ماست” و برای تحقق و عملی ساختن اهداف شرکت ، مدیریت و کارکنان خود ، با استعانت از ذات باریتعالی ، خود را موظف و متعهد به مبانی و ۳اصل ذیل می دانیم.

اصل ۱: اخلاق تجاری

 • توجه و پایبندی راسخ به درستی، راستی و احترام
 • پایبندی به اصول تجارت بر مبنای احترام و مسئولیت پذیری
 • پایبندی به استراتژی برد – برد در ارائه خدمات
 • تأکید بر فرهنگ مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع

اصل ۲: تعهد کارکنان در قبال شرکت

 • در مقام خدمت، اولویت خُلق و خوی نیکو و گشـاده رویی، در نهـایت ادب، تواضع و دقت، در جهت انجام وظایف محــوله
 • احترام به قوانین و ضوابط سازمانی و رعایت آن
 • رعـایـت آراســــتگی ظاهـر و بــاطن
 • پایبندی به صداقت و درستی،انصاف، فرهنگ کار گروهی، خودباوری، آموزش پذیری،
 • تعهد و پایبندی بر تعلقات سازمانی واحترام به همکاران در جهت ایجاد محیطی سالم
 • حفظ اسرار و عدم ارائه اطلاعات محرمانه سازمان به دیگران .
 • داشتن وجدان کاری و بکارگیری تمام سعی و توان خود برای انجام وظائف محوله.

اصل ۳: پاسخگوئی به مشتریان

 • تأکید بسیار بر جلب رضایت مشتری و انجام خواسته های بحق آنان
 • پاسخگوئی صادقانه، وقت شناسی،تعهد و دقت در ارایه خدمات مطلوب وصریح و توأم با احترام به مشتری
 • امانت داری، صداقت، تواضع و مسیولیت پذیری در قبال مشتری .
 • فراهم آوردن امکانات ارامش خاطر مشتری، انجام به موقع امور و جلو گیری از اتلاف وقت انان
×

سرویسهای خبری