• ۰۵۱۳۵۴۲۳۱۸۴-۷
  • مشهد، بزرگراه آسیایی ، پارک علم و فن آوری خراسان رضوی ،ساختمان پیمان خطوط شرق
  • شنبه تا چهارشنبه، 8:00 تا 16:00

فهرست مطالب

خط مشی کیفیت


شرکت پیمان خطوط شرق در راستای ارتقای کیفیت خدمات خود، استاندارد ISO9001 : 2008  را الگوی خویش قرار داده و خط مشی کیفیت خود را به شرح زیر اعلام میدارد :

  • افزایش رضایت مشتریان از طریق نظارت مستمر بر کیفیت خدمات ، قیمت و زمان تحویل .
  • پیگیری و پاسخ گویی بموقع شکایات مشتریان در راستای حفظ وفاداری مشتری.
  • افزایش کیفیت و سرعت در ارائه خدمات پس از فروش .
  • افزایش رضایت و انگیزه کارکنان با در اولویت قرار دادن مسائل روحی کارکنان از طریق توجه به نیازها و ایجاد نظام پیشنهادات و انتقادات.
  • توسعه فرهنگ مشارکت و کار تیمی کارکنان به منظور افزایش خلاقیت ، نوآوری و مسئولیت پذیری.
  • آموزش مستمر نیروی انسانی .
×

سرویسهای خبری