• ۰۵۱۳۵۴۲۳۱۸۴-۷
  • مشهد، بزرگراه آسیایی ، پارک علم و فن آوری خراسان رضوی ،ساختمان پیمان خطوط شرق
  • شنبه تا چهارشنبه، 8:00 تا 16:00

فهرست مطالب

برگزاری جلسه بالندگی سازمانی

  • تاریخ انتشار: 21 سپتامبر 2019
  • دسته بندی: اخبار، مجله

برگزاری جلسه بالندگی سازمانی با حضور هیئت مدیره و چندی از اعضا پیمان خطوط شرق

×

سرویسهای خبری